PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tác nhân gây đột biến (clip 1)
  • 2. Quy trình tạo giống bằng đột biến (clip 2)
  • 3. Các ví dụ thực tế (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 41: Gây đột biến thực nghiệm, sáng kiến hay tội ác?

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.769

Nội dung bài giảng:

+ Tác nhân gây đột biến
+ Quy trình tạo giống bằng đột biến
+ Các ví dụ thực tế

Chưa có thông báo nào