PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Tại sao lại là tai họa tất yếu
  • Thoát hơi nước qua thân và và lá
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến thoát hơi nước và sự cân bằng nước
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 77: Thoát hơi nước, một tai họa tất yếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.490

Nội dung bài giảng:

  • Tại sao lại là tai họa tất yếu
  • Thoát hơi nước qua thân và và lá
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến thoát hơi nước và sự cân bằng nước

Chưa có thông báo nào