PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về chuyển hóa vật chất, năng lượng trong tế bào
  • Enzym và các vấn đề enzym
  • Các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng
    • Quang hợp
    • Hô hấp tế bào
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 104: Enzyme và quá trình chuyển hóa vật chất, năng lượng trong tế bào (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 98

Nội dung bài giảng:

- Khái quát về chuyển hóa vật chất, năng lượng trong tế bào
- Enzym và các vấn đề enzym
- Quang hợp và hô hấp

Chưa có thông báo nào