PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Hướng động
  • Ứng động
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 81: Cảm ứng của thực vật với môi trường hay là sự ăn miếng, trả miếng của thực vật

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.390

Nội dung bài giảng:

+ Hướng động
+ Ứng động

Chưa có thông báo nào