PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí và thời điểm; Nguyên liệu và bộ máy
  • Diễn biến
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 9: Dịch mã, người phiên dịch mức phân tử

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 9.456

Trong bài này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em về quá trình dịch mã: vị trí, thời điểm, nguyên liệu, bộ máy và diễn biến. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ nhé

Chưa có thông báo nào