PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
 • Nước và khoáng với cơ thể thực vật
 • Bộ máy hấp thu và vận chuyển trong cây
 • Cơ chế vận chuyển
  • Vận chuyển từ dung dịch đất vào rễ và bó mạch
  • Vận chuyển nước trong thân
 • Các nhân tố ngoại cảnh và sự hấp thu, vận chuyển
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 76: Một đoạn đường đời của nước và khoáng trong cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.061

Nội dung bài giảng:

 • Nước và khoáng với cơ thể thực vật
 • Bộ máy hấp thu và vận chuyển trong cây
 • Cơ chế vận chuyển nước và khoáng
 • Các nhân tố ngoại cảnh và sự hấp thu, vận chuyển

Chưa có thông báo nào