PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tập tính
  • Một số hình thức học tập ở động vật
  • Một số dạng tập tính - ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 93: Tập tính động vật, sự thích nghi cao độ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 494

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về tập tính
+ Một số hình thức học tập ở động vật
+ Một số dạng tập tính - ứng dụng

Chưa có thông báo nào