PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố bên trong
  • Những yếu tố bên ngoài và điều khiển sinh trưởng phát triển của động vât
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 95: Nội công, ngoại kích và sự phát triển của cơ thể động vật

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 935

Nội dung bài giảng:

Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật

Chưa có thông báo nào