PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Tiến trình phát sinh loài người
  • Các nhân tố chi phối
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 57: Thời đại của loài người! (Tiếp)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.745

Nội dung bài giảng:

+ Tiến trình phát sinh loài người
+ Các nhân tố chi phối

Chưa có thông báo nào