PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Chuỗi thức ăn
  • Lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, bậc tiêu thụ
  • Tháp sinh thái (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 67: Sinh vật này ăn sinh vật khác - vòng quay bất tận

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.320

Nội dung bài giảng:

+ Chuỗi thức ăn
+ Lưới thức ăn
+ Bậc dinh dưỡng
+ Tháp sinh thái (THAM KHẢO)

Chưa có thông báo nào