PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Điều hòa sinh tinh
  • Điều hòa sinh trứng
  • Tác động môi trường lên QT sinh giao tử
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 97: Điều hòa phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở người (THAM KHẢO)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 919

Nội dung bài giảng:

+ Điều hòa sinh tinh
+ Điều hòa sinh trứng
+ Tác động môi trường lên quá trình sinh giao tử

Chưa có thông báo nào