PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại các học thuyết tiến hoá
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 46: Thời đại của Darwin

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.162

Nội dung bài giảng:

+ Phân loại các học thuyết tiến hoá

Chưa có thông báo nào