PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Sự phát triển không qua biến thái
  • Sự phát triển qua biến thái
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 94: Biến thái hay không biến thái?

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 904

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát sự phát triển ở động vật
+ Sự phát triển không qua biến thái
+ Sự phát triển qua biến thái

Chưa có thông báo nào