PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bệnh di truyền
  • Tật di truyền- Hội chứng di truyền
  • Ung thư
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 36: Di truyền y học, ai muốn làm bác sĩ tư vấn di truyền?

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.161

Nội dung bài giảng:

+ Các bệnh, tật và hội chứng di truyền
+ Ung thư

Chưa có thông báo nào