PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến
  • Di nhập gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 48: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 1) (Tiếp)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.477

Nội dung bài giảng:

+ Các nhân tố tiến hóa (đột biến, di nhập gen, ...)

Chưa có thông báo nào