PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, Nguyên nhân diễn thế sinh thái​​
  • Các dạng diễn thế
  • Các xu hướng phát triển quần xã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 68: Sự biến đổi quần … xã theo thời gian (THAM KHẢO)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.044

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa, nguyên nhân của diễn thế
+ Phân loại diễn thế sinh thái
+ Các xu hướng phát triển của quần xã

Chưa có thông báo nào