PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền y học tư vấn
  • Bảo vệ tương lai di truyền loài người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 36: Di truyền y học, ai muốn làm bác sĩ tư vấn di truyền? (Tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.514

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền y học tư vấn
+ Bảo vệ tương lai di truyền loài người

Chưa có thông báo nào