PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Quan niệm về quá trình hình thành loài
  • Hình thành loài bằng cách li địa lí
  • Sự hình thành loài cùng khu, hình thành loài bằng đột biến lớn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 53: Loài mới đã được tạo ra như thế đó!

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 3.050

Nội dung bài giảng:

+ Hình thành loài bằng cách ly địa lý
+ Hình thành loài cùng khu vực địa lý
+ Hình thành loài bằng đột biến lớn

Chưa có thông báo nào