PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo
  • Kỹ thuật nuôi cấy tế bào đơn bội
  • Kỹ thuật chọn lọc dòng tế bào soma biến dị
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 42: Nuôi cấy mô, nhân bản vô tính và cấy chuyển phôi, sự kỳ diệu của khoa học

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 851

Nội dung bài giảng:

+ Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo
+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào đơn bội
+ Kỹ thuật chọn lọc dòng tế bào soma biến dị

Chưa có thông báo nào