PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 7
  • Câu 8 - 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 20: Đột biến số lượng NST - Khi gen có thêm anh chị em! (Tiếp)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 6.909

Chưa có thông báo nào