PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm quần thể và đặc trưng của quần thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 37: Quần thể và quần thể… tự phối

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.709

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể và đặc trưng của quần thể

Chưa có thông báo nào