PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở khoa học
  • Tần số hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 29: Hoán vị gen, khi các gen học cách chia li

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.471

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học
+ Tần số hoán vị gen

Chưa có thông báo nào