PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng phôi sinh học và địa lý sinh thái (THAM KHẢO)
  • Bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hóa thạch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 45: Ai không tin tiến hóa? (Tiếp)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 6.069

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng phôi sinh học và địa lý sinh thái (THAM KHẢO)
+ Bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hóa thạch

Chưa có thông báo nào