PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về bệnh truyền nhiễm
  • Miễn dịch không đặc hiệu
  • Miễn dịch đặc hiệu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 110: Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch học.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 82

Chưa có thông báo nào