PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố bên trong (THAM KHẢO)
    • chất kích thích
    • Chất ức chế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 82: Sự sinh trưởng của thực vật và tác động của các yếu tố nội sinh (Tiếp)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.411

Nội dung bài giảng:

+ Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng

Chưa có thông báo nào