PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng bài tập nguyên phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 15: Bài tập phân bào, thật đơn giản!

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.159

Chú ý: Tất cả các bài giảng về bài tập đều không có TLBG!

Chưa có thông báo nào