PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vi sinh vật
  • Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 107: Sinh trưởng và sinh đẻ của vi sinh vật

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 91

Chưa có thông báo nào