PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần thể
  • Đặc trưng cơ bản của quần thể
    • Đặc trưng về sự phân bố
    • Đặc trưng về cấu trúc quần thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 62: Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.542

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể
+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể: phân bố, cấu trúc

Chưa có thông báo nào