PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Điều hoà biểu hiện gen ở sinh vật nhân thực
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 10: Điều hòa biểu hiện gen (Tiếp)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 8.474

Trong bài này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em về cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân chuẩn. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào