PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ thuật ôn tập sinh học câu 81-90
  • 91 - 100
  • 101 - 110
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 112: Để xem, mình đang đứng ở đâu?

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 182

Nội dung bài giảng:

+ Kĩ thuật ôn tập sinh học
+ Chữa câu 81-110

Chưa có thông báo nào