PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế quang hợp
  • Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng quang hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 79: Quang hợp - cỗ máy nuôi dưỡng sinh quyển (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý) (Tiếp)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.849

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế quang hợp
+ Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng quang hợp

Chưa có thông báo nào