PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Phương pháp truyền xung thần kinh
  • Truyền xung thần kinh qua xinap
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 92: Sự truyền của tín hiệu (THAM KHẢO)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 885

Nội dung bài giảng:

Sự truyền xung thần kinh ở sợi không bao và có bao miêlin
Sự truyền xung thần kinh qua xinap

Chưa có thông báo nào