PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 10
  • Ví dụ 11 - 30
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 44: Luyện tập di truyền ứng dụng

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.776

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết
+ Các ví dụ

Chưa có thông báo nào