PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần của 1 chu kỳ tế bào
  • Các giai đoạn của quá trình nguyên phân
  • Ý nghĩa nguyên phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 13: Nguyên phân - Máy copy vi diệu

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.697

Trong bài này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em về chu kì tế bào, các giai đoạn của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân.

Chú ý: + về khái niệm về chu kì tế bào và thời gian thế hệ có sự tranh cãi và ngược nhau giữa các sách, cho nên nếu buộc phải lựa chọn mình sẽ theo SGK.
+ Trung tử nhân đôi ở kì trung gian, không phải kì đầu.

Chưa có thông báo nào