PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 23: Từ gen đến đặc điểm cơ thể, một hành trình gian nan

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.950

Nội dung bài giảng:

+ Mối liên hệ thông tin di truyền ở cấp độ phân tử và tế bào
+ Tương quan các khái niệm

Chưa có thông báo nào