PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa loài sinh học
  • Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài
  • Cấu trúc của loài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 51: Loài và cấu trúc của loài

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.322

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa loài sinh học
+ Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài
+ Cấu trúc của loài

Chưa có thông báo nào