PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần xã
  • Đặc trưng cơ bản của quần xã
    • Phần 1
    • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 65: Quần xã và đặc trưng của nó (phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.823

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần xã
+ Đặc trưng cơ bản của quần xã

Chưa có thông báo nào