PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Đặc điểm thường biến; Mức phản ứng
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 16: Thường biến, biến dị không thèm di truyền!

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 5.816

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa thường biến
+ Đặc điểm thường biến; Mức phản ứng
+ Ý nghĩa thường biến

Chưa có thông báo nào