PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về thế giới sống
  • Đặc điểm tổ chức của thế giới sống
  • Hệ thống phân loại sinh vật
  • Các giới sinh vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 100: Thế giới sống đa dạng và phong phú, sắp xếp như thế nào? (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 138

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về thế giới sống
+ Đặc điểm tổ chức của thế giới sống
+ Hệ thống phân loại sinh vật
+ Các giới sinh vật

Chưa có thông báo nào