PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quang hợp
  • Bộ máy quang hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 79: Quang hợp - cỗ máy nuôi dưỡng sinh quyển (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 614

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quang hợp
+ Bộ máy quang hợp

Chưa có thông báo nào