PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Phân loại
  • Nguyên nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 18: Đột biến gen, căn nguyên của tiến hóa

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 743

Chưa có thông báo nào