PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về hô hấp
  • Bộ máy hô hấp
  • Cơ chế hô hấp
  • Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến hô hấp
  • Nhận diện hô hấp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 80: Hô hấp, cung cấp năng lượng cho cơ thể sống và mối liên quan đến quang hợp (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.076

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hô hấp
+ Bộ máy hô hấp
+ Cơ chế hô hấp
+ Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến hô hấp
+ Nhận diện hô hấp

Chưa có thông báo nào