PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Giao phối không ngẫu nhiên
  • Chọn lọc tự nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 49: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 944

Nội dung bài giảng:

+ Giao phối không ngẫu nhiên
+ Chọn lọc tự nhiên

Chưa có thông báo nào