PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng cho hệ sinh thái
  • Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
  • Sản lượng sinh vật
  • Hiệu suất sinh thái
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 71: Động học hệ sinh thái (phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.163

Nội dung bài giảng:

+ Năng lượng cho hệ sinh thái
+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Sản lượng sinh vật
+ Hiệu suất sinh thái

Chưa có thông báo nào