PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về hô hấp
  • Hô hấp ở các nhóm động vật
    • Hô hấp bằng bề mặt cơ thể và bằng mang
    • Hô hấp bằng hệ thống ống khí và bằng phổi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 87: Hít, thở, hít, thở, hít, thở (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.936

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hô hấp
+ Hô hấp ở các nhóm động vật

Chưa có thông báo nào