PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sinh vật sống, túi chất hóa học
  • Nước, cấu trúc và chức năng sinh học
  • Gluxit
  • Lipit
  • Protein cấu trúc và chức năng
  • Axit nucleic
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 101: Cơ thể sống = một túi chất hóa học (bài giảng cần lưu ý)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 140

Nội dung bài giảng:

Sinh vật sống là một túi chất hóa học, bao gồm nước, các chất khoáng và các chất hữu cơ chủ yếu là gluxit, lipit, protein, axit nucleic.

Chưa có thông báo nào