PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 57: Thời đại của loài người!

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 655

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Chưa có thông báo nào