PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phép lai hữu tính và chọn, tạo giống ( Clip 1 )
  • Tạo ưu thế lai ( Clip 2 )
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 40: Lai, lai, lai và lai … em có thích lai tạo không?

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 4.673

Nội dung bài giảng:

+ Phép lai hữu tính và chọn, tạo giống
+ Tạo ưu thế lai

Chưa có thông báo nào