PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Chuyển hóa vật chất và NL
  • Cảm ứng động vật
  • Sinh trưởng và PT/ Sinh sản
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 99: Những mảnh ghép từ cơ thể động vật

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 909

Nội dung bài giảng:

Tổng hợp kiến thức về:
+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng
+ Cảm ứng động vật
+ Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật

Chưa có thông báo nào