PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các yếu tố ngẫu nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 49: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 2) (Tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.639

Nội dung bài giảng:

+ Các yếu tố ngẫu nhiên

Chưa có thông báo nào